17è CURS DE CAMP D’ESTUDI D’EVOLUCIÓ DEL PAISATGE

17è CURS DE CAMP D’ESTUDI D’EVOLUCIÓ DEL PAISATGE

Grup de Recerca en Àrees de Muntanya i Paisatge Grup d’Arqueologia d’Alta Muntanya

15 a 17 juliol 2024

Professorat

Ermengol Gassiot (Arqueologia UAB), Ramon Pérez Obiol (Botànica UAB), Albert Pèlachs i Joan Manuel Soriano (Geografia UAB).

Objectius

En el curs s’explicaran, sobre el terreny i a partir de casos concrets, les tècniques que s’utilitzen per interpretar les transformacions del paisatge a través de l’estudi dinàmic de la seva vegetació. Així doncs, es plantejarà la utilització de tècniques paleogeogràfiques basades en restes vegetals i d’altres fonts de tipus documental directes i indirectes (escrites, gràfiques i orals). Igualment, durant el curs s’analitzaran les principals pertorbacions naturals i/o humanes que alteren l’estat del paisatge de muntanya i les seves conseqüències ambientals.

Persones a qui s’adreça

El curs és especialment indicat per a professionals que treballen en la interpretació del paisatge i en la gestió del territori, així com professorat de secundària, estudiants de matèries relacionades amb la temàtica ambiental i territorial i totes aquelles persones interessades en les problemàtiques del paisatge pirinenc.

Professorat

Ermengol Gassiot (Arqueologia UAB), Ramon Pérez Obiol (Botànica UAB), Albert Pèlachs i Joan Manuel Soriano (Geografia UAB).

 

Programa

Dilluns 15 de juliol:
9:00 Trobada al Centre d’Art i Natura de Farrera i desplaçament al bosc de Virós
10:00 Bordes de Buiro: Introducció al context territorial a càrrec de Marc Garriga, director del PNAP
11:00-20:00h Estudi de la dinàmica forestal dels darrers 2.000 anys a partir de l’antracologia, la dendrocronologia i les fonts documentals.

Sortida de camp al bosc de Virós

Dimarts 16 de juliol: 
9:00 -20:00h La variació del límit superior del bosc per causes antròpiques des del Neolític fins ara mitjançant la pedoantracologia, la palinologia i les fonts docu-mentals.

Sortida de camp als Plaus de Boldís

Dimecres 17 de juliol: 
9:00 -19:00h El paisatge vegetal de l’avetosa de València d’Àneu: una aproximació als darrers mil·lennis de geohistòria ambiental: palinologia i antracologia.

Sortida de camp a la Mata de València

Dijous 18 de juliol: 
9:00 -20:00h Aproximació arqueològica a l’antropització dels paisatges de l’alta muntanya pirinenca des de l’inici de l’Holocè.

Sortida de camp a la vall de Sant Maurici (PNAiESM)

Divendres 19 de juliol: 
10:00-13:30h Els canvis en el paisatge al llarg de l’Holocè: 15.000 anys de geohistòria ambiental mitjançant la transdisciplinarietat.

Sortida de camp a la Coma de Burg

 

Inscripcions: preu, termini i lloc

El preu del curs és de 150€ (estudiants 75€).

Per a residents a l’Alt Pirineu, en cas que no es pugui assistir tots els dies, el preu serà de 20€ per jornada (100€ per al curs complet).

Qui vulgui gaudir d’allotjament, pot contractar règim de pensió completa (des del pícnic per dinar el primer dia fins al dinar al centre de l´últim, inclosos els pícnics, (+ 295 €) o bé disposar d’habitació amb dret a cuina (+160€).

Les places són limitades i es respectarà l’ordre de reserva. El termini d’inscripció és obert fins al dia 30/06/2024.

Les inscripcions s’han de formalitzar trametent la butlleta d’inscripció juntament amb el resguard d’ingrés al compte de “la Caixa” ES07 2100 0228 4102 0003 9939) a:

 artinatura@farreracan.cat tel 973622106

Descarrega la butlleta d’inscripció