Publicacions

Col·lecció 'La Llosera'

Aquesta col·lecció recull les diverses exfoliacions en format publicació del Centre d’Art i Natura de Farrera segons l’estrat on es generen amb el pas del temps: 

REC/ Recerca

Treballs de recerca humanística, científica o artística realitzats al CAN o sota el seu patrocini, relacionats amb el seu entorn geogràfic i social.
AU/ d’Autor
Textos, conferències o intervencions singulars realitzades en actes, cursos o seminaris del CAN.
MA/ Manual
Textos, apunts i lliçons sorgits dels cursos impartits al Centre d’Art i Natura.
PIC/ Pensament i creació
Treballs provinents de seminaris del CAN, siguin teòrics, experimentals, de creació, o que combinin alguns d’aquests aspectes.

(* Llosera: pedrera de pissarra d’on es treuen les lloses. )

Altres publicacions