Viure i Construir amb Recursos Locals: FUSTA (III Taller d’Arquitectura Bioclimàtica)

Viure i Construir amb els Recursos Locals: Fusta                               (III Taller d’Arquitectura Bioclimàtica)

Una mirada al lloc ens dona la informació dels recursos materials que tenim a l’abast per construir els nostres edificis. Aquesta estratègia de gestió del recurs material local evita la utilització de material molt manufacturat i transportat i per tant, a més de re-valoritzar el recurs local, suposa una reducció dràstica de l’impacte ambiental associat a la construcció. L’impacte del transport suposa més del 60% d’emissions de CO2 al nivell global de la nostra societat.

Aquesta mirada ens re-conecta amb l’entorn i ens retorna una sobirania constructiva que hem perdut  com a conseqüència de la industrialització del processos productius.

En aquesta edició ens centrem en la FUSTA.  Parlarem de la gestió del bé comú, quantificarem el potencial del recurs del bosc local extrapolable a tota l’àrea pirinenca, reconeixerem el saber fer tradicional a partir de l’experiència dels més grans  que van viure la societat del segle XX amb tot el saber fer artesanal de muntanya, i que han viscut la industrialització posterior. Farem una mirada a l’oportunitat de la fusta en l’arquitectura contemporània des d’una visió material, energètica i de la mercantilització de la construcció.

Programa

Dissabte 18: de 18 a 20h – Recepció dels participants i breu introducció al curs   sopar a les 20:30h

Diumenge 10: Esmorzar a les 8:45h                                                                       de les 9:30 a 13:30h: El bosc pirinenc, identificació i quantificació del recurs local.  (EXTERIOR) Es farà una sortida al bosc local a càrrec del Carles Fañanàs (Enginyer Forestal).

Dinar a les 14h                                                                                                                     de les 16h a les 19h: – La gestió tradicional del bosc, la gestió d’avui i la del demà. (AULA) Al centre a càrrec de Joan Sebastià Gaset (fustaire)                                                                                                                                Sopar a les 20:30h

Dilluns 20: Esmorzar a les 8:45h                                                                                    de 9:30h a 11:15h: – Gestió del be comú i l’oportunitat de recuperar la sobirania constructiva. (AULA) amb Àngels Castellarnau i Josep Bunyesc          de 11:45h a 13:30h – Arquitectura contemporània en fusta, mecanització i eficiència material i energètica. (AULA) amb Àngels Castellarnau i Josep Bunyesc.

Dinar de comiat a les 14h

 

 

 
   
  INTERIOR  al centre a càrreg de Àngels Castellarnau i Josep Bunyesc
    INTERIOR  al centre a càrreg de Àngels Castellarnau i Josep Bunyesc

Viure i Construir amb els Recursos Locals: Fusta (III Taller d’Arquitectura Bioclimàtica) del 18 al 20 de juliol

Viure i Construir amb els Recursos Locals: Fusta                               (III Taller d’Arquitectura Bioclimàtica)

Una mirada al lloc ens dona la informació dels recursos materials que tenim a l’abast per construir els nostres edificis. Aquesta estratègia de gestió del recurs material local evita la utilització de material molt manufacturat i transportat i per tant, a més de re-valoritzar el recurs local, suposa una reducció dràstica de l’impacte ambiental associat a la construcció. Impacte que suposa més del 60% d’emissions de CO2 a nivell global de la nostra societat.

Aquesta mirada ens re-conecta amb l’entorn i ens retorna una sobirania constructiva que hem perdut  com a conseqüència de la industrialització del processos productius.

En aquesta edició ens centrem en la FUSTA.  Parlarem de la gestió del bé comú, quantificarem el potencial del recurs del bosc local extrapolable a tota l’àrea pirenaica, reconeixerem el saber fer tradicional a partir de l’experiència dels grans que van viure la societat del segle XX i han viscut la industrialització (el saber fer artesanal) i farem una mirada a l‘oportunitat del material en l’arquitectura contemporània des de una visió material i energètica, i de la mercantilització de la construcció.

Programa

Dissabte 18 de 18 a 20h Recepció de participants i breu introducció del curs.  
Diumenge 19 09:30-13:30 El bosc pirinenc, identificació quantificació del recurs local. EXTERIOR es farà al bosc local a càrreg del Carles Fañanás.
  16:00-19:00 La gestió tradicional del bosc, la d’avui i la de demà. INTERIOR al centre a càrreg de Joan Sebastià Gaset
Dilluns 20 09:00-13:00 Gestió del be comú i l’oportunitat de recuperar la sobirania constructiva INTERIOR  al centre a càrreg de Àngels Castellarnau i Josep Bunyesc
    Arquitectura contemporània en fusta, mecanització i eficiència material i energètica. INTERIOR  al centre a càrreg de Àngels Castellarnau i Josep Bunyesc