14è Curs de camp d’estudi d’evolució del paisatge

5 a 9 de juliol de 2021
Centre d’Art i Natura de Farrera

antracologia · arqueologia · dendrocronologia geohistòria ambiental · palinologia · pedoantracologia

Grup de Recerca en Àrees de Muntanya i Paisatge (GRAMP)

Objectius 

En el curs s’explicaran, sobre el terreny i a partir de casos concrets, les tècniques que s’utilitzen per interpretar les transformacions del paisatge a través de l’estudi dinàmic de la seva vegetació. Així doncs, es plantejarà la utilització de tècniques paleogeogràfiques basades en restes vegetals (antracologia, dendrocronologia, palinologia, pedoantraco-logia) i d’altres fonts de tipus documental directes i indirectes (escrites, gràfiques i orals) 

Igualment, durant el curs s’analitzaran les principals pertorbacions naturals i/o humanes que alteren l’estat del paisatge de muntanya i les seves conseqüències ambientals. 

 

Persones a qui s’adreça 

El curs és especialment indicat per a professionals que treballen en la interpretació del paisatge i en la gestió del territori, així com professorat de secundària, estudiants de matèries relacionades amb la temàtica ambiental i territorial i totes aquelles persones interessades en les problemàtiques del paisatge pirinenc. 

 

Professorat 

Ermengol Gassiot i Sara Díaz (Arqueologia UAB), Ramon Pérez i Marc Sánchez (Botànica UAB), Jordi Nadal, Albert Pèlachs i Joan Manuel Soriano (Geografia UAB). 

 

Lloc de celebració 

La seu és el Centre d’Art i Natura de Farrera, on es pot allotjar l’alumnat i on tindrà lloc la trobada inicial. Totes les activitats es desenvoluparan sobre el terreny. 

Inscripcions: preu, termini i lloc 

El preu del curs és de 150€ (estudiants 75€). Per a residents a l’Alt Pirineu, en cas que no es pugui assistir tots els dies, el preu serà de 20€ per jornada. Qui vulgui gaudir d’allotjament, pot disposar d’habitació amb dret a cuina (+130€) o bé contractar règim de pensió completa (des del sopar del primer dia fins al dinar de l´últim, inclosos els pícnics, + 265 €). El termini d’inscripció és obert fins al dia 5/07/2020. Les inscripcions s’han de formalitzar trametent la butlleta d’inscripció juntament amb el resguard d’ingrés al compte de “la Caixa” ES07 2100 0228 4102 0003 9939) a: 

Lluís Llobet: artinatura@farreracan.cat tel 973622106 

Programa

Dilluns 5 de juliol: 

9:00 

Trobada al Centre d’Art i Natura de Farrera i desplaçament al bosc de Virós 

10:00 

Bordes de Buiro: Introducció al context territorial a càrrec de Marc Garriga, director del PNAP 

11:00-20:00h 

Estudi de la dinàmica forestal dels darrers 2.000 anys a partir de l’antracologia, la dendrocronologia i les fonts documentals. 

Sortida de camp al bosc de Virós 

Dimarts 6 de juliol: 

9:00 -20:00h 

La variació del límit superior del bosc per causes antròpiques des del Neolític fins ara mitjançant la pedoantracologia, la palinologia i les fonts docu-mentals. 

Sortida de camp als Plaus de Boldís 

Dimecres 7 de juliol: 

9:00 -19:00h 

El paisatge vegetal de l’avetosa de València d’Àneu: una aproximació als darrers mil·lennis de geohistòria ambiental: palinologia i antracologia. 

Sortida de camp a la Mata de València 

Dijous 8 de juliol: 

9:00 -20:00h 

Aproximació arqueològica a l’antropització dels paisatges de l’alta muntanya pirinenca des de l’inici de l’Holocè. 

Sortida de camp a la vall de Mainera (PNAiESM) 

Divendres 9 de juliol: 

10:00-13:30h 

Els canvis en el paisatge al llarg de l’Holocè: 15.000 anys de geohistòria ambiental mitjançant la transdisciplinarietat. 

Sortida de camp a la Coma de Burg 

Observacions 

Els desplaçaments s’organitzaran comptant amb els vehicles de les persones assistents, us preguem que n’informeu de la dispo-nibilitat en la butlleta d’inscripció. Cal portar calçat còmode i apte per a camins de muntanya i tenir el costum de fer-ho. Es recomana dur roba d’abric i per a la pluja, així com protecció solar. 

ATESES LES CARACTERÍSTIQUES DEL CURS I LES CIRCUMSTÀN-CIES SANITÀRIES, LES PLACES SÓN LIMITADES (PER ORDRE D’INSCRIPCIÓ), CAL UNA BONA CONDICIÓ FÍSICA PER CAMINAR PER LA MUNTANYA, JA QUE ELS RECORREGUTS SÓN LLARGS I 

ÉS INDISPENSABLE DUR MASCARETA PRÒPIA 

Formulari de preinscripció

Un cop rebem la teva petició ens posarem en contacte amb tu per formalitzar la matrícula.