Viure i Construir amb els Recursos Locals: Fusta (III Taller d’Arquitectura Bioclimàtica) del 18 al 20 de juliol

Viure i Construir amb els Recursos Locals: Fusta                               (III Taller d’Arquitectura Bioclimàtica)

Una mirada al lloc ens dona la informació dels recursos materials que tenim a l’abast per construir els nostres edificis. Aquesta estratègia de gestió del recurs material local evita la utilització de material molt manufacturat i transportat i per tant, a més de re-valoritzar el recurs local, suposa una reducció dràstica de l’impacte ambiental associat a la construcció. Impacte que suposa més del 60% d’emissions de CO2 a nivell global de la nostra societat.

Aquesta mirada ens re-conecta amb l’entorn i ens retorna una sobirania constructiva que hem perdut  com a conseqüència de la industrialització del processos productius.

En aquesta edició ens centrem en la FUSTA.  Parlarem de la gestió del bé comú, quantificarem el potencial del recurs del bosc local extrapolable a tota l’àrea pirenaica, reconeixerem el saber fer tradicional a partir de l’experiència dels grans que van viure la societat del segle XX i han viscut la industrialització (el saber fer artesanal) i farem una mirada a l‘oportunitat del material en l’arquitectura contemporània des de una visió material i energètica, i de la mercantilització de la construcció.

Programa

Dissabte 18 de 18 a 20h Recepció de participants i breu introducció del curs.  
Diumenge 19 09:30-13:30 El bosc pirinenc, identificació quantificació del recurs local. EXTERIOR es farà al bosc local a càrreg del Carles Fañanás.
  16:00-19:00 La gestió tradicional del bosc, la d’avui i la de demà. INTERIOR al centre a càrreg de Joan Sebastià Gaset
Dilluns 20 09:00-13:00 Gestió del be comú i l’oportunitat de recuperar la sobirania constructiva INTERIOR  al centre a càrreg de Àngels Castellarnau i Josep Bunyesc
    Arquitectura contemporània en fusta, mecanització i eficiència material i energètica. INTERIOR  al centre a càrreg de Àngels Castellarnau i Josep Bunyesc