PLA ESTRATÈGIC DEL CENTRE D'ART I NATURA DE FARRERA 2033

Què farem?

Estem preparant un Pla Estratègic del Centre d’Art i Natura per planificar l’acció del centre en els propers 10 anys.  Per això és molt important la teva participació, ja que volem que el resultat sigui el resultat d’un procés obert de consulta als amics del CAN i veins de Farrera.

En una primera reunió de junta i treballadors del CAN s’ha elaborat un primer índex del Pla i un DAFO com a punt de partida.

CALENDARI

PREVISIÓ DE CALENDARI:

Novembre 2022: primer esborrany de DAFO a partir de la Junta i treballadors del CAN

Desembre 2022: Creació grup redactor (fins al 18 per a la formació i 21 o 22 primera reunió de treball)

Gener-Febrer 2023: Procés participatiu Obert (

Finals de Febrer 2023: Tancament i redacció

Abril 2023: Tancament i aprovació

 

VOLS FORMAR PART DE L'EQUIP REDACTOR?

Si vols formar part de l’equip redactor, apunta’t abans del dia 18 de desembre.

Un cop format el grup redactor us informarem en aquest mateixa pàgina sobre la via de participació que podreu fer servir. Es preveu la creació d’un formulari estructurat per temes respecte al Pla, però estudiarem la possibilitat també de crear espais de treball o de discussió. 

PARTICIPA!

Pensa, opina, proposa, vota i digues la teva emplenat el següent formulari. 

Pots fer-ho fins el dia XX-XX-2023