Esteu aquí

Presentació de Yi-Chi Tsai, artista visual de Taiwan

Date: 
Dissabte, Desembre 30, 2017 - 13:00 a 14:00

Després del mes de desembre en residència a Farrera, l'artista taiwanesa Yi-Chi Tsai presenta la seva obra creada al Pirineu. A banda d'un vídeo introductori, Yi-Chi ha dibuixat i puntat sobre paper figures antropomòrfiques que es camuflen entre la molsa i la vegetació. A continuació reproduïm el text poètic que introdueix la seva obra:

MOSS PORTRAIT
RETRAT DE MOLSA

Rain dissolve the white on surface. in naked of mountains, trees, grasses, wood, mosses.
La pluja dissol la superfície blanca. despulla muntanyes, arbres, herbes, boscos, molses.

soft breathe again, that’s my hometown’s color all the time staying around.
suaument torna a respirar, aquest és el color de la meva ciutat que sempre roman a l'entorn.

after covered by snow, found that I never cherished it as now I am. 
ara coberta de neu, he trobar que mai no l'estimava com ara.

under the extreme silent place, hearing and seeing become clear. 
sota l'extrem silenci del lloc, l'escolta i la vista es tornen intenses.

being as human, trying to learn from the insignificant existence; from the moss who catches on the top without real root,  
essent tan humà, tractant d'aprendre des de l’existència insignificant; des de la molsa que viu de l’aire del cel sense arrels reals,

no soil could serve them water and nutrition, 
cap sòl podria servir-li aigua i nutrició,

relatively harmless, overlooked easily, less light; 
relativament inofensiva, passa desapercebuda, amb poca llum;

from the state of tangle which not intend to snatch away from others. 
des de l'embolic que no intenten arrabassar-se les unes a les altres.

its teach you be low desire life, only use when you need. t’ensenya a tenir una vida austera, amb just el que necessites.