Esteu aquí

Curs d'estudi d'evolució del paisatge

Tipus:

Dilluns, 15 Juliol 2013 a Divendres, 19 Juliol 2013

El curs és especialment indicat per a professionals que treballen en la interpretació del paisatge i en la gestió del territori, així com estudiants de matèries relacionades amb la temàtica ambiental i territorial i totes aquelles persones interessades en les problemàtiques del paisatge pirinenc.

En el curs s’explicaran, sobre el terreny i a partir de casos concrets, les tècniques que s’utilitzen per interpretar les transformacions del paisatge a través de l’estudi evolutiu de la seva vegetació. Així doncs, es plantejarà la utilització de tècniques paleogeogràfiques basades en restes vegetals (antracologia, dendrocronologia, palinologia, pedoantracologia) i d’altres fonts de tipus documental directes i indirectes (escrites, gràfiques i orals)

Igualment, durant el curs s’ analitzaran les principals pertorbacions naturals i/o humanes que alteren l’estat del paisatge de muntanya i les seves conseqüències ambientals.

 

 

 

Nota: 
El curs serà impartit en català. Però tots els professors dominen el castellà, el francès i l'anglès.
Professor: 
NameBio
Grup de Recerca en Àrees de Muntanya i PaisatgeUAB
Professorat: pertany als camps de l’Arqueologia, la Botànica i la Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Són Joan Manel Soriano, Albert Pèlachs, Raquel Cunill, Ramon Pérez i Armengol Gassiot.
Matrícula: 
Cost de la inscripció: 50€ (amb allotjament i dret a cuina: 170€; i amb pensió completa: 300€) L'ingrés farà efectiva la inscripció: Caixabanc 2100 0228 41 0200039939, posa clarament Nom i Cognom i Curs Paisatge.
Materials: 
Bon calçat, abric per a fresca i pluja, protecció solar