Esteu aquí

1r Aplec SAÓ: arts i natura a l'Alt Pirineu

Date: 
Dilluns, Setembre 30, 2013 - 20:15 a Dissabte, Octubre 12, 2013 - 20:15

12 d'octubre, a les 11h, 1r Aplec amb SAÓ* 
Itinerari visitant les intervencions en la natura

ARTISTES CONVIDATS: Anna Rubio (Farrera), Pau Garriga (Alaior, Menorca) i Vicens Casassas (La Seu/BCN)

“Saó: arts i natura a l’Alt Pirineu” es planteja com una trobada de creació i formació artística anual que té com a objectiu generar intercanvis de coneixement i treball entre artistes, i entre artistes i població, a través d’intervencions en la natura des de diferents disciplines i en el context de muntanya de l’Alt Pirineu, i molt concretament a la Coma de Burg, de la comarca del Pallars Sobirà i en coordinació amb el Parc Natural de l’Alt Pirineu.
El projecte parteix del Centre d’Art i Natura de Farrera, que treballa des de fa més de 15 anys en la difusió, el coneixement i la formació artística de persones que tenen com a especial interès i objectiu de treball la relació entre l’art, la natura i el paisatge. La vinculació home/societat – paisatge en aquest projecte implica iniciar un procés que té la intenció d’establir-se com una trobada regular i de referència en l’àmbit Pirinenc.

“Saó: arts i natura a l’Alt Pirineu” es vol desenvolupar a partir de beques formatives i creatives per artistes en residència. Es planteja com una mirada al territori i des del territori en clau artística i de recerca. Es pretén fomentar la descoberta dels valors naturals, culturals i del patrimoni a través de les arts. D’aquesta manera, el paisatge, la natura i el territori humà esdevenen matèria artística i font de creació permetent compartir i difondre diferents mirades i processos de creació sobre racons del territori. El projecte preveu difondre les intervencions, processos i estades formatives, a través de diferents actes oberts a tots els públics. Alhora s’establiran uns itineraris/recorreguts interpretatius per a conèixer les obres resultants del procés. Aquests itineraris tindran un caràcter efímer a causa de la relació d’inalterabilitat que es vol que s’estableixi entre l’artista i el paisatge.
Saó suposa, per tant, una nova oportunitat pel desenvolupament i la difusió del territori des de la mirada artística, promovent el debat sobre la relació entre home/societat i natura des del context rural i de muntanya de l’Alt Pirineu.

CONTEXTUALITZACIÓ
Des dels anys 70, amb el desenvolupament del Land Art com a moviment artístic que volia sortir de les galeries i intervenir directament a la natura, molts artistes van descobrir com la natura i el paisatge passava de ser referent per l’obra d’art (pintura o escultura per exemple), per passar a ser directament la pròpia obra d’art i el seu marc. Per altra banda el corrent conceptual de l’art també obria noves vies de treball vers el processos i el component vivencial i experimental de l’obra. Aquesta, en molts casos, passava a ser en realitat una experiència real des de la intervenció, fugint així de la pròpia objectualització tradicional de l’art.
Amb el temps i precisament des d’aquesta vessant conceptual, el camí obert pel Land Art va anar transformant-se cap a noves perspectives més sensibles, vinculades a accions en la natura sota criteris més respectuosos i sostenibles o, fins tot, més ecològics. D’aquesta manera neix també un moviment artístic (principalment al Regne Unit) anomenat “environmental art” que es trasllada a la natura i hi intervé sota una profunda actitud de respecte. Aquestes intervencions, sovint realitzades amb els propis elements naturals trobats in situ, es poden vincular a un tipus d’art públic mediambiental o art ecològic que deixa de manifest com l’art també pot servir per descobrir la natura i sensibilitzar subtilment sobre el problemes mediambientals que l’afecten. Artistes com David Nash, Nils-Udo, Andy Goldsworthy, Richard Long o Hamish Fulton –per anomenar només alguns dels més coneguts– són pioners d’aquest corrent artístic realitzant gairebé sempre accions efímeres i integrades en la natura.

Al Pirineu i dins del marc del Part Natural de l’Alt Pirineu també s’obren nombroses perspectives de treball i reflexió des de les arts. La tasca que el Centre d’Art i Natura porta a terme des de l’any 1996 ha fomentat la interrelació entre l’espai natural i l’antropitzat des d’una nova perspectiva rurbana, obrint nombrosos interrogants de futur que també poden ser abordats des de la vessant i la sensibilitat artística
 

OPORTUNITATS DE L’ART VERS EL TERRITORI
Les intervencions artístiques poden esdevenir una interessant oportunitat no només per descobrir o redescobrir el territori sinó per obrir debats i reflexions sobre espais, temàtiques o problemàtiques concretes, així com per establir recorreguts i noves narratives respecte a la natura. És important doncs, el treball que des del CAN es pot realitzar amb l’equip tècnic del Parc per convergir interessos i destriar aquells aspectes que són necessaris abordar des d’una perspectiva local. La llibertat de les arts per interconnectar i superposar els aspectes històrics, patrimonials, culturals, socials, paisatgístics, esportius, lúdics, literaris, científics, naturalístics, biològics o geològics (per només citar alguns) obre un infinit camp de treball a nivell social i cultural.

Venue: 
Els Artistes: Vicens Casassas, La Seu d'Urgell, Alt Pirineu Pau Garriga, Alaior, Menorca Anna Rubio, Farrera, Alt Pirineu